Какво е киберсигурност?

 

Какво е киберсигурност

Терминът киберсигурност (или още компютърна сигурност, дигитална сигурност) се използва за обозначаване на всички практики за защита на компютърни системи, мрежи, приложения, технологии и данни от кибератаки, увреждане, неоторизиран достъп и други форми на киберзаплахи. 

Целта на киберзащитата е да осигури конфиденциалност, интегритет и достъпност за информационните и компютърни ресурси. Включва различни технологии, процеси и практики, създадени за превенция и защита на дигиталната информация и системите, които я съхраняват, обработват и разпространяват.

Някои от ключовите аспекти на киберсигурността:

Сигурност на информацията. Защита на чувствителните данни от неоторизиран достъп и разкриване. Това може да е лична информация, финансова, интелектуална собственост и др.
Сигурност на мрежата/връзката. Защита на компютърните мрежи от неоторизиран достъп и подсигуряване на сигурното предаване на данните. Това често включва защитни стени (firewall), системи за засичане на проникване и криптиране.
Сигурност на крайното устройство. Защита на отделните устройства като компютри, смартфони и IoT устройства от зловреден софтуер, вируси и други заплахи.
Сигурност на приложението. Гарантиране, че софтуерните приложения се разработват, тестват и поддържат с мисъл за сигурността, за да се предотвратят уязвимости, които могат да бъдат използвани.
Управление на идентификацията и достъпа. Управление и контрол на достъпа до системите и данните, за да се гарантира, че само оторизирани потребители могат да достъпват определени ресурси.
Реагиране на инциденти и възстановяване след пробив. Подготовка за и реакция при инциденти като например кибератаки и пробив в сигурността на данните.
Криптография. Използването на криптиране и други криптографски техники за защита на данните, по време на предаването им по мрежата и при съхранението им.
Политики и процедури. Установяване и налагане на политики и процедури за сигурността, които се грижат как информацията и технологиите се използват и защитават.
Оценка и спазване на изисквания/стандарти и др. Регулярна оценка на сигурността на системите и гарантиране на съответствието ѝ със закони, регулации, стандарти в индустрията.
Образоване и осъзнатост за сигурността. Образоване на потребителите за най-добрите практики и потенциални заплахи в сферата на сигурността. Най-честата причина за пробивите в сигурността е човешката грешка.

Какво е сигурност на уебсайта?

Сигурността на уебсайтовете и защитата им от заплахи и хакери са важни аспекти от широкото поле на киберсигурността. Уебсайт сигурността се фокусира специално върху защитата на сайтовете и уеб приложенията от най-различни специфични киберзаплахи и уязвимости.

Някои от ключовите елементи на уеб сигурността са:

Най-добри практики за сигурността при разработката на приложения;
Идентификация и оторизиране;
Защитна стена (Web Application Firewall);
Регулярни поправки и обновления на приложенията;
SSL/TLS криптиране;
Мониторинг, засичане на проникване и превенция;
Бекъп и възстановяване;
Обучение на потребителите.